SEKCIJE

- EKOLOŠKA
- GEOGRAFSKA
- LIKOVNA
- MALI INOVATORI
- VELIKI, MALI HOR I ORKESTAR
- DRAMSKO - RECITATORSKA
- ODBOJKAŠKA
- RUKOMETNA
- SAOBRACAJNA