REPUBLIKA SRPSKA
- BIH
OSNOVNA ŠKOLA
˛GEORGI STOJKOV RAKOVSKI˛

BANJA LUKA

Dragiše Vasića 29       Tel/Fax
:(051) 309-658

   

     Osnovna škola ˛GEORGI STOJKOV RAKOVSKI˛ je nasljednik Osnovne škole ˛MLADEN STOJANOVIC˛ koja je pod ovim nazivom radila do oktobra 1969. godine kada je snažan zemljotres porušio zgradu ove škole. Nova školska zgrada je sagrađena 1972. godine donacijom naroda i Vlade Narodne Republike Bugarske, a iz zahvalonosti narodu  Bugarske dobila je naziv po bugarskom revolucionaru i pjesniku.

    Svečano otvaranje rada u novoj školskoj zgradi dogodilo se 5. septembra 1972. godine uz prisustvo veliokog broja građana, predstavnika vlasti i delegacije NR Bugarske koju je predvodio ministar narodne prosvjete, prof. Stefan Vasilev.

    Osnovna škola " Georgi Stojkov Rakovski " je od tada do danas jedna od škola sa najboljim vaspitno - obrazovnim rezultatima u Republici. Dobitnik je najvišeg priznanja za uspješan rad, nastavni kadar je sa velikim stručnim i radnim iskustvom. U svom tridesetogodišnjem radu ova škola ja bila često prva u uvođenju  savremenih organizacionih oblika, kao i u osavremenjavanju vaspitnog i obrazovnog rada sa učenicima.

    Sada u ovoj školi nastavu pohađa 1186 učenika u 50 odjeljenja ( 47 u centralnoj i 3 u podučnoj školi ). Nastavu izvodi 65 nastavnika. Ukupan broj svih zaposlenih je 86. U školi je pored redovne nastave organizovan uspješan rad mnogih vannastavnih aktivnosti 
( predmetne sekcije, učeničke organizacije, sportski klubovi i grupe )
. U informatičkom kabinetu, opremljenim donacijom jedne međunarodne humanitarne organizacija, obavlja se edukacija učenika za rad sa računarima. U školi takođe radi i đački studio. Takođe već nekoliko godina izlazi školski list " Lasta ". U cilju podizanja učeničkog standarda u školi organizovan je rad školske zadruge i đačke kuhinje.

    U toku tridesetogodišnjeg rada škole nije bilo većih investicionih ulaganja ( izuzev obnavljanja fasade koje je obavljeno  2001. godine), to zna
či potrebna je prvenstveno ozbiljna sanacija enterijera i fiskulturne sale,  kao i opremanje kabineta savremenim nastavnim sredstvima.. Škola ulaže napore da ovo uz pomoć Ministarstva prosvjete i međunarodne zajednice postepeno uradi.