Projekat "Pitam da"

Projekat „Pitam da“ treba da načini okret u rаzmišljаnju, nаčinu učenjа i učenicimа omogući da smаnje rаstojаnje između hoću, znаm i činim, kаko bi što lаkše otkrili svoje sposobnosti, buduće zаnimаnje,mjesto i ulogu u društvu.

East Code u Gimnaziji - Novi digitalni horizonti
Udružene napore multimedijalne i filozofske sekcije „Tačka“ sa ciljem usvajanja informacijsko – komunikacijske tehnologije prepoznala je firma East Code koja ih je i vjerodostojno nagradila knjigama programskog jezika Java kao i sa televizorom koji će uveliko olakšati njihov rad.
Dokaz da informatičari i filozofi mogu naći zajednički jezik je njihov najnoviji projekat „Pitam da“ koji treba da načini okret u razmišljanju, načinu učenja i učenicima omogući da smanje rastojanje između hoću, znam činim, kako bi što lakše otkrili svoje sposobnosti, buduće zanimanje, mjesto i ulogu u društvu.
Psihološku analizu cijelokupnog projekta zastupala je istoimena sekcija banjalučke Gimnazije pod vođstvom profesorice Vanje Kuruzović.Predstavljaju nezaobilaznu sponu između programera i klijenta. Služeći se radionicama njeni članovi se uspješno trude da poboljšaju život programera te da pomognu u ostvarivanju lakše i bolje komunikacije sa korisnicima kao i za reklamiranje njihovog rada i proizvoda.
Cilj je da sa jedne strane, Multimedijalna sekcija pokreće i razvija aktivnosti obuke, izrada abc tutorijala - elektronskih priručnika, aplikacija i radionice koje unapređuju digitalnu kompetenciju, a filozofska da pravim uputama kroz otvaranje tog djelovanja otkriva kako se problem prevazilazi. Tako bi učenici na rješavanju konkretnog problema uvidjeli gdje se krio problem i kako su ga riješili što je nemoguće bez sveobuhvatnog mišljenja sposobnog da se bavi i materijom i formom - onog šta radim i kako radim, a posebno kako da se primjeni rješenje na sve slučajeve kad se nalazimo u sličnim i istim oblastima. Pojava novih ideja nije slučajna, već je rezultat stalnih aktivnosti, istraživanja koje insistiraju na djelovanju i samoposmatranju u djelovanju. Imperativi ovog projekta su, stoga, istovremeno saznavati i djelovati!
Živko Praštalo, III5

Galerija:
Svetosavska akademija:

Naša učinionica

< <

Index