Multimedijalna sekcija
O nama   
Knjige i tutorijali     Projekti i podrška    Aktivnosti

O nama    (Web sajt www.enovine.net/MultimedijalnaSekcija )

 Multimedijalna sekcija postoji u Gimnaziji već dug vremenski period i broji zaista mnogo članova. Članovi su, naravno, učenici Gimnazije svih starosnih dobi. Jedini uslov koji je potrebno ispuniti da bi učenik postao član Multimedijalne sekcije je volja i želja za saradnjom. Multimedijalna sekcija ima ulogu tehničke, multimedijalne podrške ostalim sekcijama koje takođe djeluju u našoj školi, a ta podrška se ogleda na više načina. Pripremanje web i point prezentacija, pripremanje obrazovnih sadržaja, medijska podrška ostalim sekcijama su samo neki od pomenutih načina. Prikazivanju raznih nastupa naših, a i svih drugih učenika se pridaje veliki značaj. Svi ti zabavno-kulturni događaji su objavljeni i ovjekovječeni na našem sajtu e-novine.net. Sem toga, postoji i sajt sa obrazovnim sadržajima www.znanje.org osmišljen i kreiran takođe od strane Multimedijalne sekcije. Treći vid našeg djelovanja su CD-ovi kao mediji, i to CD-ovi 99., 100. i 101. generacije, a ove godine se za sve maturante izrađuje i godišnjak. Naravno, pored CD-ova ovog tipa, postoje i CD-ovi obrazovnog karaktera u čijoj izradi naša sekcija aktivno učestvuje. To su: windows, word, pascal, basic…

 Prisutni smo i na raznim sajamskim manifestacijama kao što su Mali Inost 2004. i 2005, Sajam knjige 2004. itd. Na svim tim manifestacijama učenici su kreirali izgled štanda, brinuli se o njemu,sarađivali međusobno, što dokazuje sposobnost učenika pri timskom radu.Takođe smo imali on-line konekciju 24 sata, najsavremeniju tehnologiju, konstruisan sajt prije nastupa, kome su se onda povremeno dodavali tekstovi, slike, video zapisi itd. Maksimalan trud je uložen u želji da se drugi informišu o našem radu, te smo na Malom Inostu 2005. napravili afišu sa svim mogućim uputama i informacijama o nama samima. Napravljen je i sajamski CD na kome su obuhvaćeni svi bitni i zanimljivi sadržaji. Pored toga što je sekcija više puta dobila priznanja za kolektivni rad, značajno je i to da se pojedinci posebno ističu. Tako je Jasmina Smailović, učenica četvrtog razreda i članica naše sekcije, na MI 2005. dobila srebrnu plaketu za svoj interaktivni CD.

 Svojski o se trudimo da u prvi plan stavimo timski rad, i stoga vrlo rado sarađujemo sa Savjetom učenika Gimnazije. Uloga Savjeta je da predstavi ovakav oblik aktivnog rada i da ga što više afirmiše. Tako je, u oktobru 2004. godine, organizovan izlet u Višegrad za sve članove Savjeta i Multimedijalne sekcije, te za učenike bez izostanaka, što je još jedan dokaz kolegijalnosti i duboke saradnje.

Član sekcije: Marijana Zimonja II6 (2004/5.)

Aktivnosti: Dan bezbjednog Interneta 2014.

Aktivnosti: Decembar 2013.

Aktivnosti

Knjige i tutorijali

Članovi Multimedijalne sekcije su autori, koautorii  i saradnici mnogih elektoronskih priručnika i tutorijala, obrazovnih CD-ova i sajtova

"abc Tutorijali" (opis abc tutorijala):

  1. Organizacija abc tutorijala
  2. Kreiranje dokumenta /CREATE DOCUMENT/ animacija
  3. Kreiranje dokumenta /CREATE DOCUMENT/
  4. Engleski termini /ENGLISH TERMS/

  abc tutorijali:
Operativni sistemi
abc Windows 7 - obrazovni sajt
abc Windows XP - obrazovni sajt
Microsoft Office
abc Word 2010
abc Word 2007
abc Word 2003
abc Excel 2010
abc Excel 2007
abc Excel 2003
abc POWER POINT 2010
abc POWER POINT 2003
abc FRONT PAGE 2003
Računari i Internet
abc Osnove računara
abc Internet osnove
abc HTML
E-mail - YAHOO server
FLASH - animacije i dodaci
abc JASC - ANIMATION SHOP
abc Movie Maker
Programski jezici
Algoritmi - Primjeri i zbirka zadataka
Programski jezik PASCAL - riješeni primjeri i zadaci
Programski jezik PASCAL - Sintaksne i semantičke greške
Programski jezik PASCAL - Operatori MOD i DIV
BASIC - zadaci, Linijska struktura

"abc Quiz-test"
Algoritmi - quiz i test
abc Osnovi racunara - quiz/test
abc Računarska grafika - quiz/test
abc Windows XP - quiz/test
abc Word - quiz/test
abc EXCEL - quiz/test

Elektronske knjige

Multimedijalna sekcija projekti i podrška www.znanje.org 

www.enovine.net 

"Kulturom protiv droge"

MMS je tehnička podrška projekta i Evrodrame, drugim.

   

Radio Orfej

Sajtovi www.znanje.org  (nastavni sadržaji)

www.enovine.net  (van nastavni sadržaji)

"Kulturom protiv droge"   (pozitivne vanškolske aktvinosti, osim obaveznih časova uče umjeće življenja)

Radio Orfej

Sekcije

Savjet učenika Gimnazije Banja Luka

Aktivnosti mladih

Orfej - list Banjalučke gimnazije (3,4,5,6,7,8,9)

Časopisi

Đački studio

CD-ovi

Članovi Multimedijalne sekcije su autori, koautorii  i saradnici mnogih obrazovnih CD-ova >>.

TV

Osnovi računara i DOS

Račuanr moj prijatelj

Tutorijali na Engleskom jeziku

www.znanje.org/ebooks
abc Excel 2003
abc Excel 2010
abc PowerPoint 2010
abc WORD 2010

Drugi predmeti
Učešće u uzradi sadržaja

English grammar, Verbs and Tenses
Autor: Boljanić Vojislav
Dizajn: Dukić Marko


Engleski - IRREGULAR VERBS provjera
Autor: Balaban Nikolina

Njemački - Nepravilni glagoli provjera
Autor: Šikanjić Božidar

Operativni sistemi
Autori: Eugenija Mihal i Bojan Stojković

abc Filozofija - Uvod i antička filozofija
Autor: Gorana Đudurović-Praštalo i
saradnici

abc Filozofija - Kant
Autor: Gorana Đudurović-Praštalo i
saradnici

Rječca ne
Autor: Jelena Tešić

Računarski sistemi
Autor: Milinčić Duško

Odbojka - škola
Autor: Sikirica Dejan, Radoja Siniša, Bjelobrk Dino

Fudbal - škola
Autor: Sikirica Dejan, Radoja Siniša, Bjelobrk Dino

Plivanje - škola

Autor: Glamočić Milan, Pilipović Ljubiša, Šurlan Goran

Škola plesa
Autori: Ekipa Znanje org

   
Godišnjaci Od 99 generacije članovi sekcije učestvuju u izradi Godišnjaka.
Predstave, nastupi, promocije, sajmovi Sajam knjige 2004, 5, 6 ,9, 10

Mali INOST 2004, 5, 8, 9, 10, 11

Mentor sekcije: Željko B. Grbić  

Nazad

Elektronske knjige