Elektronska čitaonica

Sredstvima naše škole opremljena je elektronska čitaonica sa Internet konekcijom

Uprava Gimnazije odvojila je značajna sredstva za nabavku novih računara, kojima je kabinet informatike već obogaćen.

Manji dio sredstava obezbijedila je opština, a veći je odvojen je od upisnine koju učenici plaćaju na početku školske godine.

Kako nam je rekla direktorica škole, sredstva od participacije se najvećim dijelom koriste u svrhu poboljšavanja učeničkog statusa i kvaliteta nastave, pa tako je i ova aktivnost bila u tom cilju. Direktorica se nada da će učenici poštovati i kvalitetno koristiti novu opremu.

Stari računari su premjesteni u čitaonicu , a učenici će na njima imati i pristup internetu. Ovim je čitaonica znatno savremenija i pruža Gimnazijalcima većinu potrebnih informacija.

       

Dok oni sređuju kabinet mi odgovaramo