Stigli novi računari

U suradnji sa Japanskom međunarodnom agencijom za razvoj (JICA), kabineti računarstva i informatike u  Gimnaziji su dobili novu opremu. Cilj donacije je modernizacija nastave informatike u gimnaziji, a u projektu učestvuje šest škola iz Republike Srpske. Na nivou Bosne i Hercegovine, projekat je počeo prošle godine sa 2. Mostarskom Gimnazijom.

Japanska međunarodna agencija za razvoj donirala je prošle godine udžbenika za računarstvo i informatiku za prvi razred gimnazije, a ove godine i novu opremu. Kabineti su opremljeni sa računarima, a škola je dobilla digitalne aparate, printere i video bimove za nastavu. Donacija pomaže u unapeđivanju nastave iz ove oblasti i modernizaciji nastavnog plana i programa.

Deo starih računara je premešten u kabinete stranih jezika a deo u elektronsku čitaonicu, što je dodatno obradovalo gimnazijalce.

Uprava škole se zahvaljuje na donaciji i smatra da je ovo velika pomoć u izvođenju nastave, te je  otvorena za svaki vid dalje saradnje.

In association with Japanesse International Agency (JICA),classrooms for the computer science in 'Gimnazija',Banja Luka - High school got new equipment.The aim of the donation is a development of tuitiom in computer science in this school, whose project includes six schools from Republic of Srpska.In Bosnia and Herzegovina, the project started last year with the 'Second Gimnazija' in Mostar.

Last year,Japanesse Agency (JICA),donated books for the first grade for Computer Science, and this year new equipment,too.Classrooms are equiped with computers, and school got digital camera, printers and video bims for the classes.Donation helps with the improvement of classes from this area and development of sylabus and curriculum.

A part of the old computers were transported to the old foreign languages' classrooms and the other part to the electronic readingroom.In addition to that, students were very delighted.

The school directory gives thanks to donation and considers it as a great help in class implementation,wherefore it is open for every aspect of cooperation.