Projekat

 
Projekat
Posjeta školi
  -Kabinet informatike
  -Savjet učenika
Starački dom
Grad
Druženje
Fotografije

IB Diploma je novi program učenja koji se od slijedeće školske godine sprovodi i u našoj Gimnaziji. Riječ je o dvogodišnjem programu za međunarodno priznatu diplomu “International baccalaureate”.
IB - je međunarodni maturski program, koji obuhvata dvogodišnji nastavni plan. Svaki učenik sluša po jedan iz 6 grupa predmeta (maternji jezik, strani jezik, ekspirementalne prirodne nauke, matematika i informatika, društvene nauke). Učenici pohađaju najmanje tri, a najviše četiri predmeta na višem nivou (Higher Level), a ostale predmete na standardnom nivou. U okviru obaveznog CAS programa (Creativity, Action, Service), IBO sprovodi obrazovanje kompletne osobe, CAS aktivnosti podstiču učenike da razvijaju svijest o sebi samima, o brizi za druge i sposobnost da rade u saradnji sa drugim ljudima. U sklopu tog programa, naši učenici iz kontakt grupe su posjetili mostarsku Staru Gimnaziju u kojoj se otvara novi “Koledž ujedinjenog svijeta” (United World College), koji radi na principu IB programa.

Zahvaljujući tome, naši učenici su uživali u druženju sa mostarskom omladinom.
Proveli su ugodan vikend u raznim aktivnostima, kao što su posjeta njihovoj školi, domu za stara i iznemogla lica, te sastanak sa članovima Vijeća učenika Gimnazije i još mnogobrojne druge aktivnosti, a što je najvažnije, ostvarili su vrijedne i mnogobrojne kontakte.