Savjet učenika  
Projekat
Posjeta školi
  -Kabinet informatike
  -Savjet učenika
Starački dom
Grad
Druženje
Fotografije
U sklopu posjete Gimnaziji, sastali smo i sa članovima njihovog Savjeta učenika, ili kako ga tamo nazivaju Vijeća učenika. Dočekali su nas Amila- koja je predstavnica trećih razreda po federalnom programu, Tibor- je predstavnik trećih razreda po hrvatskom programu i Dražen- koji se, iako je maturirao, i dalje smatra učenikom Gimnazije, a bio je predstavnik četvrtih razreda po hrvatskom programu.
Savjet (Vijeće) je uređeno tako da sa svake godine,iz dvije smjene, imaju po jednog predstavnika sa oba programa (federalnog i hrvatskog), tako da ih je ukupno 16 i, kako sami kažu, odlično funkcionišu. Mi smo im, prije svega, pozavidjeli na odlično opremljenoj prostoriji, koju su takođe dobili kao donaciju od OSCE-a. Priznaju da imaju povlastice, kao jedina mješovita škola u Mostaru, pa i šire, te da ih neskromno koriste. A koliko su nesebični bili ljudi iz OSCE-a, kazuje podatak da su izdvojili čak 55 000 KM za opremanje prostorije Savjeta tj. Vijeća učenika. Na slikama se dijelom vidi kako to izgleda, a mi samo možemo posvjedočiti o udobnosti onih fotelja u obliku vreće, koje vidite na slikama, a u koje smo se mi udobno smjestili i skoro zaspali, poslije napornog dana i iscrpljujućeg hodanja.
Amila, Tibor i Dražen su nam pričali o aktivnostima njihovog Savjeta (Vijeća) i o akcijama koje su manje ili više uspješno sproveli u svojoj školi.
Izdvajaju akciju renoviranja i uređivanja gradskog parka, kao jednu od najuspješnijih, a najviše učenika se odazvalo na nogometni turnir, koji je takođe održan zahvaljujući njihovoj organizaciji. Zanimljivom aktivnošću nam se činio i „Kviz opšteg znanja“, u kojem su se takmičili učenici cijele škole, a najbolji su vrijedno nagrađeni. Sarađuju i sa ostalim mostarskim srednjim školama i pomažu im da razviju Savjet (Vijeće) učenika. U saradnji sa njima organizovali su i akciju za dan borbe protiv AIDS-a. I kod njih, kao i kod nas, aktuelan je volonterizam. Najčešće volontiraju u domovima za nezbrinutu djecu i za djecu sa posebnim potrebama. Najzanimljivija akcija koju, nažalost, nisu uspjeli sprovesti (zbog štrajka profesora), je „aukcija gimnazijalaca“. Ideja je bila da za Valentinovo održe aukciju učenika, ali samo muškaraca, gdje bi početna cijena bila 0,50 KM- a sve to u cilju da niko na, dan zaljubljenih, ne bude sam.
I njima je, kao i nama, osnovni problem motivacija učenika i saradnja sa upravom. Predložili smo saradnju i razmjenu učenika u cilju razvoja i promovisanja rada i njihovog i našeg Savjeta (Vijeća) učenika. Nadamo se da je ovo bio tek početak plodonosnog druženja i zajedničkog rada.